Xosé
Estévez

A presenza de Castelao en Euskadi. Un líder carismático para os vascos
 Ensaio (Historia)
 maio de 2021
 Editorial Toxosoutos