(1949 - 2008)

Xosé Carlos
Gómez Alfaro

Poesía galega toda I (1996-1999) e II (2000-2008)
 Poesía
 2009
 Centro PEN Galicia. Edición de Román Raña