(1949 - 2008)

Xosé Carlos
Gómez Alfaro

O clamor da eclipse
 Poesía
 abril de 2004
 Edicións Espiral Maior