(1949 - 2008)

Xosé Carlos
Gómez Alfaro

Alén do lume
 Poesía
 abril de 2002
 Edicións Espiral Maior