(1949 - 2008)

Xosé Carlos
Gómez Alfaro

Pasos cara á alba
 Poesía
 outubro de 2000
 Edicións Follas Novas