Xosé Carlos
Caneiro

O buscador de nada (crónicas do desencanto)
 Ensaio
 1990
 Asociación Cultural Monterrei