Xosé Carlos
Caneiro

Loias, lucérnulas, e outras historias no fío de Monterrei
 Narrativa
 1995
 Mancomunidade de Concellos de Verín