Xosé Carlos
Caneiro

E o mundo será mellor
 Ensaio
 2000
 Edición dixital