Xosé Carlos
Caneiro

Ébora
 Narrativa (Novela)
 2000
 Edicións Xerais