Xosé Carlos
Caneiro

Da túa ausencia
 Poesía
 1991
 Premio Celso Emilio Ferreiro,1990