Xosé Carlos
Caneiro

Os dominios de Caín
 Ensaio
 xullo de 2006
 Editorial Galaxia