Xosé Carlos
Caneiro

Camiños de amor e lúa
 Poesía
 2009
 Biblos Clube de Lectores