Xosé Carlos
Caneiro

Un xogo de apócrifos
 Narrativa (Relatos)
 1997
 Edicións Xerais