Xosé Carlos
Caneiro

Triloxía dos tristes
 Narrativa (Relatos)
 outubro de 2001
 Editorial Galaxia