Xosé Carlos
Caneiro

Talvez melancolía (Diario do home imposible)
 Narrativa (Novela)
 1999
 Edicións Espiral Maior. Premio García Barros, 1999