Xosé Carlos
Caneiro

Os séculos da lúa
 Narrativa
 1999
 Edicións Espiral Maior