Xosé Carlos
Caneiro

O infortunio da soidade
 Narrativa (Novela)
 decembro de 1992
 Edicións Xerais