Xosé Carlos
Caneiro

Aínda soñas con piratas?
 Poesía
 1999
 Edicións Espiral Maior