(1954 - 2018)

Xosé
Abeal

Herba do tempo
 Poesía
 novembro de 2000
 Edicións Espiral Maior