(1954 - 2018)

Xosé
Abeal

Ave de luz
 Poesía
 abril de 2008
 Edicións Espiral Maior