Xoán Ramiro
Cuba Rodríguez

Dicionario dos seres míticos galegos
 Divulgación
 1999
 Edicións Xerais
 Miranda, XoséReigosa, Antonio