Xoán Carlos
Domínguez Alberte

Lingua galega e Literatura, 3º ESO
 Libro de texto
 2006
 Proxecto A Casa do Saber. Edicións Obradoiro