Xoán Carlos
Domínguez Alberte

Lembranzas dun tempo esquecido. Obra dramática, de Lois Antón
 Edición crítica (Teatro)
 2013
 Edición e introdución deste libro de pezas dramáticas da autoría de Lois Antón Pérez. Asociación Cultural e Xuvenil de Ramirás