Xoán Carlos
Domínguez Alberte

Ex toto corde. No oitenta aniversario de don Xesús Alonso Montero (coordinador)
 Ensaio
 2009
 TresCtres