Xoán Carlos
Domínguez Alberte

Actas do III Congreso Manuel Luís Acuña
 Ensaio (Libro de actas)
 2008
 Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. Edición de Xoán Carlos Domínguez Alberte