Xoán Carlos
Domínguez Alberte

Lingua galega e Literatura, 4º ESO
 Libro de texto
 2008
 Proxecto A Casa do Saber. Edicións Obradoiro