Xoán Carlos
Domínguez Alberte

Migracións na Galicia contemporánea. Desafíos para a sociedade actual
 Ensaio
 xaneiro de 2008
 Sotelo Blanco Edicións. Coordinado por Xoán Carlos Domínguez Alberte e Raúl Soutelo Vázquez