Xoán Carlos
Domínguez Alberte

Lingua galega e Literatura, 3º ESO
 Libro de texto
 outubro de 1998
 Editorial Luis Vives