Xoán Carlos
Domínguez Alberte

D'o mar e d'a terra. Poesías galegas, de Francisco Mª de la Iglesia
 Edición crítica (Poesía)
 1994
 Dirección Xeral de Política Lingüística. Coedición a cargo de varios autores