Xoán Carlos
Domínguez Alberte

Traballos da cuarta e quinta edición do Premio Literario Manuel Luís Acuña
 Antoloxía
 2005
 Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. Edición de Xoán Carlos Domínguez Alberte