Xoán Carlos
Domínguez Alberte

Actas do II Congreso Manuel Luís Acuña
 Ensaio (Libro de actas)
 2005
 Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. Edición de Xoán Carlos Domínguez Alberte