Xoán Carlos
Domínguez Alberte

I Premio Literario Manuel Luís Acuña
 Antoloxía
 2000
 Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. Edición de Xoán Carlos Domínguez Alberte