Xoán Carlos
Domínguez Alberte

Mulher a facer vento
 Poesía
 maio de 1998
 Escolma poética. Ed. Tema