Xoán Carlos
Domínguez Alberte

Roberto Blanco Torres e a loita pola supremacía ética
 Biografía
 1999
 Edicións Laiovento