Xesús
González Gómez

O pronunciábel día da súa morte
 Ensaio
 marzo de 2017
 Grupo Surrealista Galego