Xesús
González Gómez

Desertos. Deserto de Paxaros. Pranto de Paxaros, de Josep Pere Peyró
 Teatro (Tradución)
 2001
 Premio ao Mellor Texto Teatral, tempada 1996-1997, da Crítica de Barcelona. Edición bilingüe
 BAT Francisco Pillado Mayor / UdC
 A Coruña

 Teatro textual
 Comedia
 Indeterminado. Variado
 media
 Int. Apartamento de deseño; clase media-alta
 1 feminina/s e 2 masculina/s
 A visita dun vello coñecido fai virar os papeis nunha parella caracterizada pola falta de entendemento

 1995