Xesús
González Gómez

Ucronía
 Narrativa
 1988
 Sotelo Blanco Edicións. Publicado co pseudónimo Carlos Posada