Xesús
González Gómez

Álvaro Cunqueiro, traductor
 Ensaio
 1990
 Fundación Caixa Galicia