Xesús
González Gómez

As mameiras de Tiresias, de Guillaume Apollinaire
 Teatro (Tradución)
 2007
 Texto orixinal: Guillaume Apollinaire, 1917
 Edicións Laiovento
 Ames - A Coruña

 Indeterminada. Variada
 Farsa
 Teatro surrealista
 media
 Ext. Praza do mercado de Zanzíbar
 Personaxe colectiva: habitantes de Zanzíbar
 3 feminina/s e 8 masculina/s
 Unha muller abandona o seu marido e adopta unha identidade masculina

 03/06/1947
 Opéra Comique (Paris)
 Albert Wolff