Xesús
González Gómez

A novela policial. Unha historia política
 Ensaio
 2002
 Edicións Laiovento