Xesús
González Gómez

Incitacións. Escolma de recensións de obras ensaísticas publicadas n' A Nosa Terra (1998-2008)
 Xornalismo (Colección de artigos)
 2009
 Edicións Laiovento