Xesús
González Gómez

Dicionario de surrealismo e surrealistas
 Ensaio (Dicionario)
 2010
 Edicións A Nosa Terra