Xavier
Senín

Pescador de Islandia, de Pierre Loti
 Tradución (Narrativa)
 abril de 2014
 Editorial Hugin e Munin. Tradución do francés