Xavier
Rodríguez Barrio

Calado testamento
 Poesía (Poemario)
 maio de 2012
 Edicións Espiral Maior. XXVII Premio de Poesía Cidade de Ourense