Xavier
Rodríguez Barrio

Última viaxe escura
 Narrativa (Relatos)
 1997
 S. Publicacións DPL