Xavier
Rodríguez Barrio

Chegaron as chuvias
 Narrativa
 1978
 Ediciós do Castro. Premio Pedrón de Ouro 1977