Xavier
Rodríguez Barrio

Herdo e alucinación en Fisterra
 Poesía
 1981
 Akal editor