Xavier
Queipo

Algoritmos
 Ensaio
 xullo de 2022
 Editorial Galaxia