Xavier
Queipo

Malaria sentimental
 Narrativa (Novela)
 maio de 1999
 Edicións Sotelo Blanco