Xavier
Frías Conde

Antropotecas II
 Narrativa (Relatos)
 novembro de 2018
 Ianua Editora
 Martínez Delgado, Verónica